7 d’octubre de 2007

Retransmició de Ràdio Les Planes